Портал послуг/абонентський вузол не підключений до системи BankID НБУ.